انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1066 100 1

Palaeolithic

تلفظ Palaeolithic
تلفظ Palaeolithic به آمریکایی تلفظ Palaeolithic به انگلیسی

واژه Palaeolithic در جمله های نمونه

1. The Palaeolithic Period is sometimes called the Old Stone Age.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دوره Palaeolithic گاهی عصر حجر نامیده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دوره پائئولیتیک گاهی اوقات عصر قدیمی سنگ نامیده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. If the Palaeolithic stone axe is immediately succeeded in a section by a plastic bucket, then we must suspect a gap.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر تبر سنگی Palaeolithic فورا در یک بخش از یک سطل پلاستیکی گرفته شود، پس باید به یک شکاف مشکوک شویم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر تکه سنگ پالئلیتیک بلافاصله در یک بخش توسط یک سطل پلاستیکی موفق شود، باید یک شکاف را متذکر شویم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Although the paintings are genuinely of Palaeolithic age, they do not represent penguins.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگرچه نقاشی‌ها در اصل سن Palaeolithic هستند، اما آن‌ها نماینده پنگوئن‌ها نیستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگرچه نقاشیها واقعا از سن پائولوئیستی هستند، اما آنها پنگوئن نیستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Late Palaeolithic females in southern Europe and Africa could forage for food and feed themselves and their infants, with males occasionally supplementing their diet with meat.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اواخر Palaeolithic زن در جنوب اروپا و آفریقا می‌توانستند برای غذا خوراک تهیه کنند و خود و نوزادان آن‌ها را تغذیه کنند و مردان اغلب رژیم غذایی خود را با گوشت تامین می‌کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زنان پائئولیتیک در جنوب اروپا و آفریقا می توانند غذا و خوراک خود و نوزادان خود را غذا بخورند، گاهی اوقات مردانه رژیم غذایی خود را با گوشت مرطوب می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. People have been eating mushrooms since Palaeolithic times.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مردم از زمان Palaeolithic قارچ می‌خوردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مردم از زمان پهلوانی شدن قارچ خورده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Our palaeolithic ancestors consumed around 100 g of fibre per day.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اجداد ما در هر روز حدود ۱۰۰ گرم فیبر مصرف می‌کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اجداد اقلیتی ما حدود 100 گرم فیبر در روز مصرف می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Researchers generally assume Palaeolithic European human diets consisted almost entirely of animal protein and fat, with rare plant consumption.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]محققین به طور کلی فرض می‌کنند که رژیم غذایی human اروپایی تقریبا به طور کامل از پروتیین و چربی حیوانی با مصرف گیاهی کمیاب تشکیل شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]محققان به طور کلی فرض می کنند رژیم های غذایی پائولوئیت اروپایی تقریبا به طور کامل از پروتئین و پروتئین حیوانی، با مصرف گیاه نادر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The discovery of Xishuidong Palaeolithic Site proved firstly that the Qinling Mountains in Palaeolithic period was the place where mankind lived.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کشف سایت Xishuidong Palaeolithic در ابتدا ثابت کرد که کوه‌های Qinling در دوره Palaeolithic مکانی هستند که بشر در آن زندگی می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کشف مکان پالئلیتیک Xishuidong اولین بار ثابت کرد که کوه های چینگلینگ در دوران پهلوی، جایی بود که بشر زندگی می کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Palaeolithic remains are identified in the fourth layer of the Southern zone.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Palaeolithic همچنان در لایه چهارم منطقه جنوبی شناسایی می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]باقی مانده های پالئولیتی در لایه چهارم منطقه ی جنوبی شناسایی می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Fire has been among humans since lower Palaeolithic times ( 5 million - 100, 000 years ago).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آتش در بین انسان‌ها از زمان lower بار (۵ میلیون - ۱۰۰ هزار سال پیش)در میان انسان‌ها بوده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آتش پس از زمان پائئولیت پایین (5 میلیون - 100، 000 سال پیش) در بین انسان ها بوده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Well-adapted to the cold climate of palaeolithic Europe and western Asia, neanderthals appear to have been the dominant hominid in the region until the emergence of anatomically modern humans.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد که neanderthals با آب و هوای سرد اروپای غربی و غرب آسیا سازگار بوده و این نوع انسان در منطقه تا زمان ظهور انسان مدرن امروزی بوده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به نظر می رسد که به آب و هوای سرد پائئولیتیک اروپا و آسیای غربی آسیب ناپذیر است، به نظر می رسد که نئاندرتال ها تا زمان ظهور انسان های مدرن آناتومیک، منیزیم غالب در منطقه بوده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Version 1 of Rescalc has been around for some years and is today regarded as rather palaeolithic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نسخه ۱ از Rescalc حدود چند سال است که در حال بررسی است و امروزه به عنوان palaeolithic در نظر گرفته می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نسخه 1 Rescalc در حدود چند سال گذشته بوده است و امروزه به عنوان پله اقیانوس شناخته می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. As prehistory, these are typically based on sequences ranging from palaeolithic stone axes through bronze age pottery to iron age swords.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این ها معمولا براساس توالی از محورهای سنگی palaeolithic از طریق pottery عصر برنز تا عصر آهن، ساخته می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به عنوان پیش از تاریخ، این معمولا بر اساس توالی هایی از محورهای سنگ های پائئولیتی تا سرامیک های برنز و شمشیرهای آهن ساخته شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. As a whole, the age of the stone artifacts from Donghai maybe provisionally regarded as late Palaeolithic or later.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به عنوان یک کل، سن of سنگی از Donghai ممکن است به طور موقت دیر یا زود به نظر برسد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور کلی، سن مصنوعات سنگ از Donghai، به طور موقت به عنوان اواخر پائئولیت یا بعد از آن در نظر گرفته شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه Palaeolithic به انگلیسی

palaeolithic
• of the earlier stone age

Palaeolithic را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مصطفا ١٢:٣٩ - ١٣٩٧/١٠/٠٥
دوران پارینه‌سنگی یا پالئولیتیک (Paleolithic) قدیمی‌ترین دوران ماقبل تاریخ انسان و فرهنگ مادی انسانی و دورانی است که در آن انسان برای نخستین بار از ابزار سنگی دست‌ساز استفاده کرد. پارینه‌سنگی از حدود ۳٫۳ میلیون سال پیش تا زمان عقب‌نشینی یخچال‌ها از نیمکرهٔ شمالی در فاصلهٔ سال‌های ۱۰ هزار تا۸۵۰۰ ق.م. ادامه داشته‌است. به پارینه‌سنگی، عصر سنگ کهن و دیرینه‌سنگی هم گفته شده‌است.

دوران پارینه‌سنگی ابتدایی‌ترین و طولانی‌ترین مرحله زندگی انسان است (در واقع ۹۹٪ آن را پوشش می‌دهد). در این دوره روند فرگشت فکری، جسمی، فرهنگی و فناورانه انسان شکل می‌گیرد. اولین ابزارها به دست گونه‌های نخستین انسان به وسیله سنگ در این دوره ساخته می‌شود. مکان آن نیز شرق آفریقا در اتیوپی، کنیا، تانزانیا به ویژه ناحیه الدوایی و در آسیا و اندونزی است.( منبع اینترنت)
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگرآیا معنی Palaeolithic مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )