برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1349 100 1

Parapsychology

/ˌperəsaɪˈkɑːlədʒi/ /ˌpærəsaɪˈkɒlədʒi/

پیرا روان شناسی، فرا روان شناسی

بررسی کلمه Parapsychology

اسم ( noun )
مشتقات: parapsychological (adj.), parapsychologist (n.)
• : تعریف: the scientific study of mental phenomena, such as telepathy or clairvoyance, that have no current scientific explanation.

واژه Parapsychology در جمله های نمونه

1. Parapsychology is the study of abilities that go beyond what is natural and normal.
[ترجمه ترگمان]فرا روان‌شناسی مطالعه توانایی‌ها است که فراتر از آنچه طبیعی و طبیعی است فراتر می‌رود
[ترجمه گوگل]پاراپیشولوژی مطالعه توانایی هایی است که فراتر از طبیعی و طبیعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Some scientists relegate parapsychology to the sphere of quackery.
[ترجمه ترگمان]برخی از دانشمندان فراروانشناسی را به حوزه quackery ارسال کرده‌اند
[ترجمه گوگل]بعضی از دانشمندان، پارپسچولوژیک را به حوزه کینه گزاری سوق می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Parapsychology is still trying to answer questions it first began to ask seriously a century ago.
[ترجمه ترگمان]فرا روان‌شناسی هنوز در تلاش است به سوالاتی پاسخ دهد که ابتدا یک قرن پیش به طور جدی مطرح شد
[ترجمه گوگل]پاراپیشولوژی هنوز سعی دارد به سوالاتی پاسخ دهد که ابتدا یک قرن پیش به طور جدی به آن پاسخ داده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Parapsychology is a knowlege studying on various human psychic phenomenon.
...

معنی کلمه Parapsychology به انگلیسی

parapsychology
• study of psychological supernatural occurrences (such as esp, psychokinesis, etc.)
• parapsychology is the study of strange mental abilities which seem to exist but which are impossible according to accepted scientific theories.

Parapsychology را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
علم مطالعه توانایی های عجیب و رمزآلود بعضی افراد، مانند توانایی پیشگویی آینده یا تلپاتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی parapsychology
کلمه : parapsychology
املای فارسی : پرپسیچلگی
اشتباه تایپی : حشقشحسغزاخمخلغ
عکس parapsychology : در گوگل

آیا معنی Parapsychology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )