برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1283 100 1

Particularly

/ˌpɑːrˈtɪkjələrli/ /pəˈtɪkjʊləli/

معنی: منحصرا
معانی دیگر: به ویژه، بخصوص، مخصوصا، بالاخص، جز به جز، قلم به قلم، به طور مبسوط، مشروحا، به طور فوق العاده، یک کاره، یکجور مخصوص، بطرز مخصوص، جزبجز

بررسی کلمه Particularly

قید ( adverb )
(1) تعریف: in or to an unusual or particular degree.
مشابه: especially

- After hurting himself the first time, he was particularly careful the next time he operated the machine.
[ترجمه ترگمان] بعد از اینکه برای اولین بار به خودش صدمه زد، دفعه بعدی که ماشین را اداره می‌کرد خیلی مواظب بود
[ترجمه گوگل] پس از اولین بار خود را در معرض خطر قرار داد، او زمانی که دستگاه را مدیریت کرد، دقیقا مراقب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She is often shy and nervous, but I noticed she was particularly nervous at the meeting yesterday.
[ترجمه ترگمان] او اغلب خجالتی و عصبی است، اما متوجه شدم که دیروز در جلسه عصبانی بود
[ترجمه گوگل] او اغلب خجالتی و عصبی است، اما متوجه شدم که او در جلسه امروز دیروز بسیار عصبی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I've enjoyed all her books, but I particularly liked her most recent one.
[ترجمه ترگمان] از همه کتاب‌هایش لذت برده بودم، اما به ویژه از او بیشتر خوشم می‌امد
[ترجمه گوگل] من از تمام کتاب های او لذت می بردم، اما به ویژه او را اخیرا دوست داشتم
[ترجمه شما] ترجمه ص ...

واژه Particularly در جمله های نمونه

1. a particularly cold winter
زمستانی فوق‌العاده سرد

2. education, particularly in rural areas. . .
آموزش و پرورش به ویژه در نواحی روستایی. . .

3. ali was particularly chagrined at their refusal to come
علی به خصوص از این دلخور بود که آنها از آمدن خودداری کرده بودند.

4. lawlessness was particularly in evidence in the villages
هرج و مرج به ویژه در روستاها به چشم می خورد.

5. he eats children, particularly bad children!
او بچه‌ها را می‌خورد به ویژه بچه‌های بد را !

6. a soil that is particularly hospitable to flowers
خاکی که علی‌الخصوص پذیرای انواع گل‌ها است

7. the spare parts were particularly described and priced
ابزار یدکی قلم به قلم شرح داده شده و قیمت گذاری شده بود.

8. special classes for exceptional children, particularly the slow ones
کلاس‌های ویژه برای کودکان استثنائی به ویژه کندذهن‌ها

9. These plants are particularly useful for brightening up shady areas.
[ترجمه ترگمان]این گیاهان به ویژه برای روشن کردن مناطق سایه‌دار مفید هستند
[ترجمه گوگل]این گیاهان به خصوص برای روشن کردن مناطق سایه ای مفید هستند
[ترجمه شما] ...

مترادف Particularly

منحصرا (قید)
solely , exclusively , particularly , individually

معنی Particularly در دیکشنری تخصصی

particularly
[فوتبال] مخصوصا
[ریاضیات] به ویژه

معنی کلمه Particularly به انگلیسی

particularly
• especially; specifically
• you use particularly to indicate that what you are saying applies especially to one situation, person, or thing.
• particularly also means more than usually or more than normally.

Particularly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Farzane falah
Notably
ابوذر.ف
منحصر به فرد
ماهان
خاص
Mehrdad
بطور خاص-بطور ويژه
سهیلا
علی الخصوص
میلاد علی پور
به طرزِ خاصی
Miki
اجماع کامل
میلاد علی پور
آن چنان که باید
محدثه فرومدی
خصوصا، به صورت ویژه‌ای، به طور استثنایی، بی‌اندازه، بسیار، چنان
شاپور پلنگ
نسبتاً

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی particularly
کلمه : particularly
املای فارسی : پرتیکولرلی
اشتباه تایپی : حشقفهزعمشقمغ
عکس particularly : در گوگل

آیا معنی Particularly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )