انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1007 100 1

Patrimonial

تلفظ patrimonial
تلفظ patrimonial به آمریکایی/ˈpætrəˌmoʊnjəl/ تلفظ patrimonial به انگلیسی/ˌpætrɪˈməʊnɪəl/

معنی: ارثی، وابسته میرای
معانی دیگر: وابسته میراک

واژه Patrimonial در جمله های نمونه

1. In the traditional period, the patrimonial bureaucracy empire implemented simple administrative supervision because of the limit of government cost and technique.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در دوره سنتی، این امپراتوری بروکراسی نظارت اداری ساده‌ای را به دلیل محدودیت هزینه و تکنیک دولت اجرا کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در دوره سنتی، امپراطوری اداری دولتی، نظارت اداری ساده را به دلیل محدودیت هزینه و روش دولت اجرا کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Is it a modern, corporatist version of the old patrimonial autocracy?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آیا این یک نسخه مدرن از عهد قدیم موروثی است؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا این نسخه مدرن و متعارف از خودکامگی قدیمی است؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. As Mr Fukuyama observes: "There is an inverse correlation between the strength of the centralised state and the strength of patrimonial groups.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همانطور که آقای Fukuyama مشاهده می‌کند: \" همبستگی معکوس بین قدرت دولت مرکزی و قدرت موروثی گروه‌ها وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همانطور که آقای فوکویاما می گوید: 'یک رابطه معکوس بین قدرت دولت متمرکز و قدرت گروه های مذهبی وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. This is 'traditional' domination exercised by the patriarch and the patrimonial prince of yore .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این سلطه سنتی است که توسط اسقف و the موروثی قدیم به عمل آمده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این سلطه 'سنتی' است که توسط پدرسالار و شاهزاده سلطنت طلبی انجام می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Gradually his business was becoming larger and better owing to the patrimonial art and his circumspect service with fine launder skill, and the name of Aunt Mary spread very fast.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به تدریج کار او به خاطر قدرت موروثی و خدمت محتاطانه او با مهارت کافی شویی و نام عمه مری خیلی سریع پخش شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به تدریج کسب و کار خود را با توجه به هنر بومی و خدمات دقت خود را با مهارت شسته و رفته، و به همین ترتیب نام عمه مری بسیار سریع تبدیل شد بزرگتر و بهتر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Patrimonial

ارثی (صفت)
successive , congenital , hereditary , patrimonial , sex-linked
وابسته میرای (صفت)
patrimonial

معنی Patrimonial در دیکشنری تخصصی

patrimonial
[حقوق] موروثی

معنی کلمه Patrimonial به انگلیسی

patrimonial
• inherited from one's father or ancestors

Patrimonial را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی Patrimonial

مقداد سلمانپور ١٣:٥٠ - ١٣٩٧/١٢/١٦
Patrimonial Contract
در قراردادهای اکتشاف و توسعه نفت و گاز، به قرارداد مرحله توسعه اطلاق میشود که متعاقب قرارداد اکتشافی به اجرا میرسد و به نوعی میراث مرحله اکتشافی برای مرحله توسعه است.
قرارداد پسین.
|

پیشنهاد شما درباره معنی Patrimonialنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی patrimonial
کلمه : patrimonial
املای فارسی : پتریمنیل
اشتباه تایپی : حشفقهئخدهشم
عکس patrimonial : در گوگل


آیا معنی Patrimonial مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )