برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1291 100 1

Patrons

واژه Patrons در جمله های نمونه

1. the patrons of the symphony orchestra
اعانه دهندگان به ارکستر سمفونیک

2. one of the patrons of the library
یکی از مراجعه‌کنندگان کتابخانه

Patrons را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dictionary
مشتریان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Patrons مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )