برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Pay good interest

Pay good interest را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
سود خوبی دادن به (مثل سودی که بانک ها به پول های پس انداز شده، پرداخت می کنند.)
سود زیادی پرداخت کردن
سود زیادی تعلق گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Pay good interest مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )