برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1347 100 1

Pedophile

/ˈpedofaɪl/ /ˈpedofaɪl/

لواط کار، بچه باز

بررسی کلمه Pedophile

اسم ( noun )
• : تعریف: one who has an abnormal sexual desire for children.

واژه Pedophile در جمله های نمونه

1. Thus, training a pedophile to live with his fantasies without acting them out protects both him and the children he meets.
[ترجمه ترگمان]در نتیجه، برای زندگی با رویاهایش، بدون اینکه آن‌ها را بیرون بکشد، هم او و هم بچه‌هایی که با آن‌ها ملاقات می‌کند، زندگی کنند
[ترجمه گوگل]بنابراین، آموزش پدوفیل به زندگی با فانتزی های خود را بدون اقدام آنها را محافظت می کند هر دو او و کودکان او را ملاقات می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The pedophile turned to boys for satisfaction.
[ترجمه ترگمان]بچه‌باز هم برای رضایت بچه‌ها رو به پسرها کرد
[ترجمه گوگل]pedophile برای پسران به رضایت تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There have been 107 convictions of pedophile clergy in Australia, but campaigners have insisted that there could be thousands of victims, as only a few cases ever go to court.
[ترجمه ترگمان]در استرالیا ۱۰۷ بار محکومیت وجود دارد، اما فعالان اصرار دارند که ممکن است هزاران قربانی وجود داشته باشند، چرا که تنها چند مورد به دادگاه می‌روند
[ترجمه گوگل]در استرالیا 107 مورد اعتقاد به روحانیت پدوفیل وجود دارد، اما مبارزان اصرار دارند هزاران قربانی وجود دارد، زیرا تنها چند مورد از آنها به دادگاه می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Pedophile به انگلیسی

pedophile
• person who suffers from pedophilia, person with an abnormal sexual attraction to young children (also paedophile)

Pedophile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

new
are you pedophile?
بچه بازی؟
مهساهسدم🤗🌺
اکثرا میگن pedo
یعنی بچه باز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pedophile
کلمه : pedophile
املای فارسی : پدوفیل
اشتباه تایپی : حثیخحاهمث
عکس pedophile : در گوگل

آیا معنی Pedophile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )