برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Personified

Personified را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
شخصیت دادن
یوسف صابری
تشخص یافته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Personified مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )