برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1322 100 1

Petroleum

/pɪˈtroʊlɪəm/ /pɪˈtrəʊlɪəm/

معنی: نفت، مواد نفتی، نفت خام
معانی دیگر: نفت (oil هم می گویند) (به نفت سفید می گویند: kerosene)

بررسی کلمه Petroleum

اسم ( noun )
مشتقات: petroleous (adj.)
• : تعریف: a thick, flammable mineral oil obtained by drilling beneath the earth's surface and processed into various fuels and lubricants, naphtha, paraffin, and other products.
مشابه: oil

واژه Petroleum در جمله های نمونه

1. the price of petroleum has sagged in world markets
بهای نفت در بازارهای جهانی افت کرده است.

2. fungible goods such as petroleum or wheat are different from non-fungible goods such as rugs or paintings
کالاهای قابل معاوضه مانند نفت و گندم با کالاهای غیر قابل معاوضه مانند فرش و نقاشی فرق دارند.

3. the income drawn from petroleum
درآمدی که از نفت به دست می‌آید.

4. this boat carries only petroleum
این کشتی فقط نفت حمل می‌کند.

5. that country is rolling in petroleum
آن کشور نفت بسیار دارد.

6. tar is one of the byproducts of petroleum
قیر یکی از فراورده‌های جنبی نفت است.

7. a new method whereby coal can be turned into petroleum
روش جدیدی که می‌توان از طریق آن زغال سنگ را تبدیل به نفت کرد

8. This land is rich with petroleum.
[ترجمه ترگمان]این سرزمین از نفت غنی است
[ترجمه گوگل]این زمین غنی با نفت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Petroleum engineers plan and manage the extraction of oil.
[ترجمه ترگمان]مهندسان نفت ط ...

مترادف Petroleum

نفت (اسم)
oil , petroleum , rock oil
مواد نفتی (اسم)
oil , petroleum
نفت خام (اسم)
petroleum

معنی عبارات مرتبط با Petroleum به فارسی

رجوع شود به: petrolatum، وازلین، وازلینی که ازنفت می گیرند

معنی Petroleum در دیکشنری تخصصی

petroleum
[شیمی] نفت خام ، نفت (oil هم می گویند) (به نفت سفید می گویند: kerosene)
[عمران و معماری] نفت خام - نفت
[مهندسی گاز] نفتخام ، نفت ، موادنفتی
[نساجی] نفت خام - ماده نفتی - مشتقات نفتی - نفت - بنزین
[پلیمر] نفت، نفت خام
[زمین شناسی] نفت، نفت خام ،پترولیوم تمامی مواد جامد، مایع و گاز هیدرو کربنی موجود در مخازن نفتی
[نفت] دوده ی نفت
[زمین شناسی] کک نفت (الف) بقایایی که پس از تقطیر شدن نفت خام بر جای می مانند (ب) ماده کک مانندی که در ادخالات آذرین نفوذ کرده به درون رسوبات کربناته، دیده می شود.
[نساجی] کراکینگ نفت خام - شکستن مولکولهای نفت خام
[زمین شناسی] زمین شناس نفت زمین شناسی که به مباحث مربوط به اکتشفات نفت یا گاز و استحصال آنها می پردازد. نیز ببینید: petroleum geology .
[زمین شناسی] زمین شناس نفت شاخه ای از زمین شناسی اقتصادی که به نحوه شکل گیری، انتقال و مهاجرت و نهایتاً انباشت و تجمع نفت و گاز و نیز اکتشافات نهشته های اقتصادی آنها می پردازد. در مبحث مربوط به اکتشافات منابع هیدروکربنی از علوم مختلفی چون ژئوشیمی، ژئوفیزیک، دیرین شناسی، زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی استفاده می شود. نیز ببینید: Petroleum geologist.
[نساجی] هیدروکربن نفتی ( از نرم کننده ها )
...

معنی کلمه Petroleum به انگلیسی

petroleum
• oil, flammable fluid that is drilled from the earth and refined to produce various types of fuel
• petroleum is oil which is found underground or under the sea bed. petrol and paraffin are obtained from petroleum.
petroleum jelly
• petroleum jelly is a soft, clear, jelly-like substance which is obtained from petroleum. it is used to make ointments for your skin or to grease surfaces.

Petroleum را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

zhi
نفت خام
Mahdi
oil which you can find it under the earth or seabed
فارسی را پاس بداریم.
نفت
هیدروکربور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی petroleum
کلمه : petroleum
املای فارسی : پترولیوم
اشتباه تایپی : حثفقخمثعئ
عکس petroleum : در گوگل

آیا معنی Petroleum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )