برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Phone conversations

Phone conversations را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
صحبتهای تلفنی 😍
Phone conversations and nighttime text messages until close in the morning
I have to work tomorrow morning, my love? Okay, I promise I'll come after you for the card, I'll wait for you to come after me
صحبتهاي تلفني و پيامك هاي تلفني شبانه تا نزديك صبح
... من فردا صبح بايد سركار باشم عشقم ؟
باشه قول میدم بعد در اومدن از محل کارت بیا دنبالم ، من بعد از سرکارم منتظرتم که بیای دنبالم عشقم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Phone conversations مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )