برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1354 100 1

Pinheaded


احمق، ابله، بی شعور، بی مغز، بی مغز he's a pinheaded young man مرد جوان بی شعوری است

واژه Pinheaded در جمله های نمونه

1. he's a pinheaded young man
مرد جوان بی شعوری است.

معنی کلمه Pinheaded به انگلیسی

pinheaded
• foolish, stupid, dumb (slang)

Pinheaded را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Parvajooon
بی عقل کله پوک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pinheaded
کلمه : pinheaded
املای فارسی : پینهیدد
اشتباه تایپی : حهداثشیثی
عکس pinheaded : در گوگل

آیا معنی Pinheaded مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )