برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1291 100 1

Poacher

/ˈpoʊt͡ʃə/ /ˈpəʊt͡ʃə/

معنی: شکارچی دزدکی

بررسی کلمه Poacher

اسم ( noun )
• : تعریف: one who illegally hunts on another's property.
اسم ( noun )
• : تعریف: a pan used for poaching eggs or fish.

واژه Poacher در جمله های نمونه

1. An old poacher makes the best keeper.
[ترجمه ترگمان]شکارچی شکارچی پیر بهترین keeper را می‌سازد
[ترجمه گوگل]یک شکارچی قدیمی، بهترین دروازه بان را می سازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The ghost of a hanged poacher is said to haunt the manor house.
[ترجمه ترگمان]می‌گویند روح یک شکارچی به دار آویخته شده‌است تا خانه اربابی را تسخیر کند
[ترجمه گوگل]گفته می شود که روح حاکم بر زندانیان حاکم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The poacher beat a hasty retreat when he saw the police coming.
[ترجمه ترگمان]شکارچی شکارچی وقتی دید که پلیس در حال آمدن است، تیراندازی سریعی را آغاز کرد
[ترجمه گوگل]شوهر پس از اینکه پلیس را دید دید، عقب ماند سریع شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was on the principle of turning the poacher into the gamekeeper.
[ترجمه ترگمان]به همین جهت بود که شکارچی دزدکی به شکاربان رفت و آمد می‌کرد
[ترجمه گوگل]این در اصل تبدیل شدن شکارچی به پرورش دهنده بود
[ترجمه شما] ...

مترادف Poacher

شکارچی دزدکی (اسم)
poacher

معنی کلمه Poacher به انگلیسی

poacher
• unauthorized hunter, one who hunts illegally; trespasser, one who crosses borders illegally
• a poacher is someone who illegally catches animals on someone else's property.

Poacher را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
شکارچی غیرمجاز
علی مترجم
شکارچی غیرقانونی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی poacher
کلمه : poacher
املای فارسی : پچر
اشتباه تایپی : حخشزاثق
عکس poacher : در گوگل

آیا معنی Poacher مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )