انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1066 100 1

Policy maker

تلفظ Policy maker
تلفظ Policy maker به آمریکایی تلفظ Policy maker به انگلیسی

واژه Policy maker در جمله های نمونه

1. As far as the research institute directors and policy makers of tomorrow.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تا آنجا که به مدیران موسسه تحقیقاتی و سیاست گذاران فردا بستگی دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تا آنجا که به موسسه پژوهشی مدیران و سیاست گذاران فردا
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. These policy makers are the ones who decide whether or not to continue a program or to decrease or increase its funding.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این سیاست گذاران، کسانی هستند که تصمیم می‌گیرند که برنامه خود را ادامه دهند یا به کاهش یا افزایش بودجه آن ادامه دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این سیاست گذاران کسانی هستند که تصمیم می گیرند که آیا برنامه ای ادامه یابد یا نه و یا هزینه های آن کاهش یابد یا افزایش یابد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. This is in effect saying that the policy makers for the public sector were indeterminate, at that time.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این به این معنی است که سیاست گذاران بخش دولتی در آن زمان نامعلوم بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این در واقع گفت که سیاست گذاران بخش دولتی در آن زمان نامعلوم بودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. This quickly won approval of the policy makers at the White House, but Kissinger wanted to do much more.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این موضوع به سرعت تایید سیاست گذاران در کاخ سفید را جلب کرد، اما Kissinger می‌خواست کاره‌ای بیشتری انجام دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این به زودی تصویب سیاستگذاران کاخ سفید، اما کیسینجر می خواست خیلی بیشتر کار کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. But not if policy makers insist on fighting the battles of the past.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما اگر سیاست گذاران بر مبارزه با جنگ گذشته اصرار دارند، نه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما اگر سیاستگذاران اصرار به مبارزه با جنگ در گذشته نداشته باشند، نه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Policy makers and social investigators assumed that all married women would be dependent on their husbands for financial support.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سیاست گذاران و بازرسان اجتماعی فرض کردند که همه زنان متاهل به شوهران خود برای حمایت مالی وابسته خواهند بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سیاستگذاران و پژوهشگران اجتماعی تصور می کردند که تمام زنان متاهل وابسته به همسران خود برای حمایت مالی خواهند بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Fed policy makers conclude a two-day meeting Wednesday at which most economists expect them to lower the short-term interest rates they control.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سیاستگذاران Fed روز چهارشنبه یک جلسه دو روزه را به پایان رساندند که در آن اغلب اقتصاددانان انتظار دارند که نرخ بهره کوتاه‌مدت را کاهش دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سیاستگذاران فدرال روز چهارشنبه یک جلسه دو روزه را تشکیل می دهند که اکثر اقتصاددانان انتظار دارند نرخ بهره کوتاه مدت آنها کنترل شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Its policy makers will meet Thursday.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سیاستگذاران آن روز پنجشنبه یکدیگر را ملاقات خواهند کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سیاستگذاران آن روز پنج شنبه را دیدار خواهند کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. What approach should regulators and policy makers adopt, and on what basis should they decide?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]قانون گذاران و سیاست گذاران باید چه رویکردی را اتخاذ کنند و بر چه اساسی تصمیم بگیرند؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چه رویکردی باید تنظیمکنندگان و سیاست گذاران را اتخاذ کنند و بر اساس چه اساس باید تصمیم بگیرند؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Throughout the period policy makers and social investigators were anxious that husbands should fulfil their obligation to maintain dependent wives and children.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در طول مدت سیاست گذاران و بازرسان اجتماعی نگران بودند که شوهران باید تعهد خود را برای حفظ همسران و فرزندان وابسته انجام دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در طول دوره، سیاستگذاران و محققان اجتماعی نگران بودند که شوهران باید وظیفه خود را برای حفظ همسران و فرزندان وابسته خود انجام دهند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Policy maker and planner: determining values, establishing aims and objectives, prioritising and communicating them.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سازنده سیاست و برنامه‌ریز: تعیین ارزش، ایجاد اهداف و اهداف، اولویت‌بندی و ارتباط آن‌ها
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سیاست ساز و برنامه ریز تعیین ارزش، ایجاد اهداف و اهداف، اولویت بندی و ارتباط آنها
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. In both of these instances policy makers would have to take these developments into account in formulating and applying domestic stabilization policies.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در هر دوی این موارد، سیاستگذاران باید این تحولات را در فرموله کردن و اعمال سیاست‌های تثبیت داخلی در نظر بگیرند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در هر دو این موارد، سیاستگذاران باید در شکل گیری و استفاده از سیاست های ثبات داخلی در نظر بگیرند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Its policy makers next meet Feb.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سیاست گذاران این کشور در روز بعد از فوریه دیدار خواهند کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سیاستمداران آن روز بعد فوریه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. This is difficult if policy makers can use only one method-services produced by their own bureaucracy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مشکل است که سیاست گذاران می‌توانند تنها از یک روش - خدمات تولید شده توسط بوروکراسی خود استفاده کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مسئله دشوار است اگر سیاست گذاران بتوانند فقط از یک روش خدماتی که توسط بوروکراسی خودشان تولید می شود استفاده کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه Policy maker به انگلیسی

policy maker
• government agent responsible for devising and planning of policies and courses of action

Policy maker را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Erfan_Z_A_D > اغما
افشین اشکبوسی > قد و قامت
امل .ب.خ > course
محمدحسین اجارودی از گرمی.اردبیل > issar
اثر ناپذیر > passive
exo.pcy😍 > exo
مهران > فابریک
مهبد > مهبد

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگرآیا معنی Policy maker مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )