برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Possessives

Possessives را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فهیمه
ضمایر ملمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Possessives مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )