برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1204 100 1

Post Balance Sheet Events

معنی Post Balance Sheet Events در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

Post Balance Sheet Events را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Post Balance Sheet Events مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )