برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1225 100 1

Post cure

معنی Post cure در دیکشنری تخصصی

[نساجی] پس پخت - پخت تکمیلی
[پلیمر] پس پخت، پخت تکمیلی، فراپخت، پروراندن نهایی، گذاشتن رزین پخت شده در دماهای بالاتر از دمای پخت به منظور رسیدن به خواص مکانیکی نهایی رزین

Post cure را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Post cure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )