برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Pound for pound

Pound for pound را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
وزن برابر
مثل وزن کشی در مبارزات ورزشی و ...

https://idioms.thefreedictionary.com/pound for pound

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Pound for pound مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )