برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Precious lady

Precious lady را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
Precious treasure
گنج گرانبها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Precious lady مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )