برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1328 100 1

Preserved


System.String[]

واژه Preserved در جمله های نمونه

1. hassan preserved his cool attitude
حسن روش خونسردانه‌ی خود را ادامه داد.

2. they preserved their correspondance
آنها به مکاتبه‌ی خود ادامه دادند.

3. milk is best preserved in a refrigerator
بهترین راه نگهداری شیر قرار دادن آن در یخچال است.

4. the right of trial by jury shall be preserved
حق محاکمه توسط هیئت منصفه حراست خواهد شد.

5. She carefully preserved all his letters.
[ترجمه ترگمان]با احتیاط تمام نامه‌هایش را حفظ کرد
[ترجمه گوگل]او به دقت تمام نامه هایش را حفظ کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The body was found to be well preserved, his features easily recognizable.
[ترجمه ترگمان]جسد را خوب حفظ کرده بودند و به راحتی قابل‌تشخیص بودند
[ترجمه گوگل]بدن به خوبی حفظ شده است، ویژگی های آن به راحتی قابل تشخیص است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The programme is preserved in the BBC sound archives.
[ترجمه ترگمان]این برنامه در بایگانی صوتی بی‌بی‌سی حفظ شده‌است
[ترجمه ...

مترادف Preserved

محفوظ (صفت)
safe , secure , protected , guarded , preserved

معنی عبارات مرتبط با Preserved به فارسی

قرمه، گوشت
آمله پرورده
(علیرغم قدمت یا سالخوردگی) خوب حفظ شده، خوب باقی مانده

معنی کلمه Preserved به انگلیسی

preserved
• conserved, specially treated in order to protect from spoilage
• something that is well preserved is in good condition or has not changed even though it is very old.
preserved food
• food which has been preserved in cans or jars
preserved lemon juice
• juice from lemons that has been treated to prevent it from spoiling
preserved wine
• select aged wine, high-quality aged wine
well preserved
• if you say that someone is well-preserved, you mean that they do not look as old as they really are.

Preserved را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nicole.Ve
محافطت شده
ساره مصلایی
حفظ شده
حامدوحدانیان
پایسته
علی درخشانی
به جا مانده
یوسف صابری
باقی مانده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی preservedکلمه : preserved
املای فارسی : پرسرود
اشتباه تایپی : حقثسثقرثی
عکس preserved : در گوگل

آیا معنی Preserved مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )