برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Private data

Private data را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
اطلاعات خصوصی، داده پیام های شخصی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Private data مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )