برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1300 100 1

Production Activity Control (PAC)

معنی Production Activity Control (PAC) در دیکشنری تخصصی

Production Activity Control (PAC) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Production Activity Control (PAC) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )