برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Programme mandate

Programme mandate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
فرمان طرح

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Programme mandate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )