برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Project closure report

Project closure report را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
گزارش پایان پروژه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Project closure report مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )