برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Project exception report

Project exception report را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
گزارش مورد/ موارد خاص پروژه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Project exception report مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )