برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Project incident register

Project incident register را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
فهرست/ لیست رخداد/ وقایع پروژه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Project incident register مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )