برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Project risk register

Project risk register را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
فهرست ریسک پروژه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Project risk register مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )