برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Project stakeholder register

Project stakeholder register را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
فهرست/ ثبت ذینفعان پروژه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Project stakeholder register مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )