برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Prosperity and happiness

Prosperity and happiness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
سعادت و خوشبختي
احمد درفشدار
As nouns the difference between prosperity and happiness
is that prosperity is the condition of being prosperous, of having good fortune while happiness is the emotion of being happy

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Prosperity and happiness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )