انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1068 100 1

Protozoan

تلفظ protozoan
تلفظ protozoan به آمریکایی/ˌproʊtəˈzoʊən/ تلفظ protozoan به انگلیسی/ˌprəʊtəˈzəʊən/

معنی: تک یاخته، وابسته به تک یاخته اغازی
معانی دیگر: (جانور شناسی) پیش زی (از زیر نوع protozoa که موجودات ذره بینی و تک یاخته یا همسان یاخته هستند - protozoon هم می گویند)

واژه Protozoan در جمله های نمونه

1. Another parasitic protozoan is Myxobolus, this one causing fatal internal cysts and highly resistant to treatment.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دیگری protozoan انگلی دیگر Myxobolus است، این یکی باعث ایجاد cysts درونی کشنده و بسیار مقاوم در برابر درمان می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یکی دیگر از پروتئین های انگلی، Myxobolus است که باعث ایجاد کیست های کشنده و بسیار مقاوم در برابر درمان می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Fish, beetles, protozoans, and trees, will be successively more primitive beings.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ماهی‌ها، سوسک‌ها، protozoans، و درختان، به ترتیب موجودات اولیه دیگری خواهند بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ماهی، سوسک ها، پروتوزوها و درختان، به صورت پیوسته بیشتر ظاهری اولیه خواهد بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Protozoans are effectively invisible to the naked eye, and flukes nearly so, but other external parasites are all too-readily seen.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Protozoans به طور موثر برای چشم غیر مسلح و دنباله‌های تقریبا به همین اندازه نامریی هستند، اما سایر انگل‌های خارجی به راحتی دیده می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Protozoans به طور چشمگیری به چشم غیر مسلح نامرئی هستند و تقریبا به همین ترتیب است، اما دیگر انگل های خارجی هم دیده می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. There are about 000 species of protozoans.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حدود ۰۰۰ گونه از protozoans وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حدود 000 گونه پروتئوزایی وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Two protozoans that seek to reproduce sexually must first fuse, to produce one.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دو protozoans که به دنبال تولید مجدد جنسی هستند، ابتدا باید با هم ترکیب شوند تا یکی را تولید کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دو پروتوزوئید که به دنبال بازتولید جنسی هستند، ابتدا باید یک فیوز ایجاد کنند تا تولید شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. I found the protozoan attracted in large numbers to slate panels we deliberately left at vents for one year and then recovered.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من the را پیدا کردم که تعداد زیادی از تابلوهای لوح را جذب کرده بودند و ما عمدا آن‌ها را برای یک سال کنار گذاشته بودیم و بعد بهبود پیدا کردیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من متوجه شدم که پروتئوزا در تعداد زیادی به پانلهای سنگی متصل شده است که ما عمدا در آن قرار گرفته ایم و یک سال پس از آن بازسازی شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Blastocystis hominis is a unicellular protozoan commonly found in the intestinal tract of human and mammal.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Blastocystis hominis یک unicellular است که عموما در مجرای روده انسان و پستانداران یافت می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Blastocystis hominis یک پروتئین تک سلولی است که معمولا در دستگاه روده انسان و پستانداران یافت می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Blastocystis hominis is an intestinal protozoan parasite restricted to humans and primates.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Blastocystis hominis یک انگل روده بزرگ است که به انسان‌ها و primates محدود شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Blastocystis hominis یک انگل روغنی پروتوزایی است که به انسان و پریماه محدود می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Objective: To study the effects and changes of protozoan applying Dihydroartemisinin piperaquine in treating the mice infected with Plasmodium yoelii.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: مطالعه اثرات و تغییرات of به کار گیری Dihydroartemisinin piperaquine در درمان موش‌های آلوده به Plasmodium yoelii
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف مطالعه اثرات و تغییرات پروتئوزایی با استفاده از Dihydroartemisinin piperaquine در درمان موشهای آلوده به Plasmodium yoelii
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. A protozoan of the phylum Rhizopoda, such as an amoeba or a radiolarian, characteristically moving and taking in food by means of pseudopods.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]A از phylum Rhizopoda، مثل amoeba و یا radiolarian، به طور خاص در حرکت کردن و گرفتن غذا با استفاده از pseudopods تغذیه می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک پروتوزوآمیز از ریزوپودای نوعی مانند آمیبا یا رادیولار، به طور مشخص حرکت میکند و با استفاده از pseudopods غذا را میگیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Protozoan diversity of the ecosystem stability of the status quo stated.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تنوع زیستی ثبات اکوسیستم وضعیت موجود بیان شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تنوع زیستی از ثبات اکوسیستم وضعیت موجود است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Some investigations on the ciliated protozoan have provided the insights into the mechanism of ribozymes, self-splicing RNA, telomere structure and function, DNA sequence reorganization and so on.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برخی از تحقیقات در مورد the protozoan، بینش‌هایی را در مکانیزم ribozymes، RNA self، ساختار و عملکرد، سازماندهی مجدد توالی DNA و غیره ارایه داده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برخی تحقیقات در مورد پروتئین های ساق پا بینش را به مکانیزم ریبوزیم ها، RNA خود سلولی، ساختار و عملکرد تلومر، سازماندهی مجدد DNA و غیره ارائه داده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. There are lots of bacteria, protozoan and metazoan species immobilized on the carrier surface in G-BAF, which can enhance the removal effect of nitrogen, phosphorus and refractory organic compounds.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نمونه‌های زیادی از باکتری، protozoan و metazoan در سطح حامل در G - BAF بی‌حرکت است که می‌تواند تاثیر حذف نیتروژن، فسفر و ترکیبات آلی refractory را افزایش دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تعداد زیادی از باکتری ها، گونه های پروتوزوئیک و متازون وجود دارد که بر روی سطح حامل در G-BAF تحرک می یابند، که می تواند اثر حذف نیتروژن، فسفر و ترکیبات آلی نسوز را افزایش دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. T . gondii is a protozoan organism that can infect all mammals, who serve as intermediate hosts.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تی gondii یک ارگانیسم protozoan است که می‌تواند همه پستانداران را آلوده کند که به عنوان میزبان‌های واسط عمل می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]T Gondii یک ارگانیسم پروتئینی است که می تواند همه پستانداران را که به عنوان میزبان های متوسط ​​عمل می کنند آلوده کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. A single - celled microorganism, especially a flagellate protozoan of the genus Monas.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]میکرو - single، به خصوص a flagellate از جنس Monas Monas
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک میکروارگانیسم تک سلولی، به ویژه یک پروتوزوئید ژله ای از جنس موناس
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Protozoan

تک یاخته (صفت)
protozoan , unicellular
وابسته به تک یاخته اغازی (صفت)
protozoan

معنی Protozoan در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه Protozoan به انگلیسی

protozoan
• any eukaryotic organism (usually single-celled) from the kingdom protista
• (biology) pertaining to the protozoa (phylum comprised of single-celled organisms)

Protozoan را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی protozoan
کلمه : protozoan
املای فارسی : پرتزن
اشتباه تایپی : حقخفخظخشد
عکس protozoan : در گوگل


آیا معنی Protozoan مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )