برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1283 100 1

Puerto Rican

واژه Puerto Rican در جمله های نمونه

1. His ammo bearer was a Puerto Rican, a nice kid.
[ترجمه ترگمان]حامل مهمات اون \"پورتوریکایی\" - ه، یه بچه خوب
[ترجمه گوگل]حامل مهمات او پورتوریکو، یک بچه خوب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Puerto Rican sweepers carried transistors playing Latin music.
[ترجمه ترگمان]The که در حال بازی کردن ترانزیستورها بودند، در حال پخش موسیقی لاتین بودند
[ترجمه گوگل]پیمانکاران پورتوریکایی ترانزیستورهای بازی موسیقی لاتین را ترتیب دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The traffic policemen used the Puerto Rican neighborhood to dump their quota of tickets.
[ترجمه ترگمان]ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی از این محله Puerto برای تخلیه سهمیه خود استفاده کردند
[ترجمه گوگل]پلیس راهنمایی و رانندگی از محله پورتوریکو برای تخفیف سهمیه بلیط خود استفاده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Especially when I am watching puerto Rican mass murderers.
[ترجمه ترگمان]به خصوص وقتی که دارم murderers رو نگاه می‌کنم
[ترجمه گوگل]به خصوص ...

معنی کلمه Puerto Rican به انگلیسی

puerto rican
• native or resident of puerto rico
• of or pertaining to puerto rico

Puerto Rican را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
پورتوریکویی، پورتوریکویی تبار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Puerto Rican مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )