برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Push someone's buttons

Push someone's buttons را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح) Push or press one's buttons
1- کسی را تحریک و تهییج کردن، باعث عصبانیت کسی شدن، کسی را عصبانی یا برآشفته کردن! باعث واکنش احساسی کسی شدن!
2- کسی را شهوتي کردن!
She really knows how to push/press my buttons
او واقعا میداند که چطور مرا تحریک کند!
محدثه فرومدی
پا روی دم کسی گذاشتن، دکمه اعصاب کسی را زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Push someone's buttons مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )