برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Put - me - in - the - picture

Put me in the picture

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه انارکی
من را در جریان بگذار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Put me in the picture مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )