برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Put - one's - foot - in - ones - mouth

Put one's foot in ones mouth

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح) حرف چرت و پرت زدن، چرت گفتن، حرف بیجا زدن!
Sorry, I put my foot in my mouth
ببخشید، چرت و پرت گفتم!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Put one's foot in ones mouth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )