برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1317 100 1

pack off

واژه pack off در جمله های نمونه

1. He packed off his wife and children to stay in a caravan in Wales.
[ترجمه ترگمان]او همسر و فرزندانش را جمع کرد تا در یک کاروان در ولز بمانند
[ترجمه گوگل]او همسر و فرزندانش را در یک کاروان در ولز ماندگار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Two-thirds of candidates fail at this first hurdle and are packed off home.
[ترجمه ترگمان]دو سوم از نامزدها در اولین مانع شکست می‌خورند و به خانه باز می‌گردند
[ترجمه گوگل]دو سوم از نامزدها در این اولین موانع شکست می گیرند و از خانه خارج می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the summer the kids were packed off to stay with their grandparents.
[ترجمه ترگمان]در تابستان بچه‌ها جمع شده‌بودند تا با پدربزرگ و مادربزرگ خود بمانند
[ترجمه گوگل]در تابستان بچه ها بسته بندی شده بودند را به ماندن با پدربزرگ و مادربزرگ خود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He suggested that these goods be packed off at once in a special train.
[ترجمه ترگمان]او پیشنهاد کرد که این کالاها بلافاصله در یک قطار مخصوص جمع شوند
[ترج ...

معنی کلمه pack off به انگلیسی

pack off
• launch, send away

pack off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
روانه کردن، راندن
دور فرستادن کسی
سید محمود حسینی
باشتاب فرستادن،با شتاب رفتن عزیمت کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی pack off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )