برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1343 100 1

painstakingly

واژه painstakingly در جمله های نمونه

1. He's always painstakingly at his books.
[ترجمه ترگمان]همیشه با دقت به کتاب‌هایش نگاه می‌کند
[ترجمه گوگل]او همیشه در کتابهایش دقت داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The old painting was painstakingly restored.
[ترجمه ترگمان]نقاشی قدیمی با دقت باز شده بود
[ترجمه گوگل]نقاشی قدیمی با دقت بازسازی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The building has been painstakingly restored to all its former elegance.
[ترجمه ترگمان]این ساختمان با زحمت به همه شکوه و شکوه سابق خود بازگشته است
[ترجمه گوگل]ساختمان به شدت به تمام ظرافت سابق خود بازگشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Broken bones were painstakingly pieced together and reshaped.
[ترجمه ترگمان]استخوان‌های شکسته با دقت به هم چیده شده‌بودند و تغییر شکل داده بودند
[ترجمه گوگل]استخوان های شکسته به شدت با هم مخلوط شده و تغییر شکل داده شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنوی ...

معنی کلمه painstakingly به انگلیسی

painstakingly
• carefully; meticulously; diligently

painstakingly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
به سختی، با مشقت
Sahar
Carefully,with great attention to detail
Sahar
Carefully,with great attention to detail
عاطفه موسوی
با احتیاط و آرام و بی درد
mehdi.p
پر دردسر
الی
با دقت زیاد
Mobina javaheri
با دقت و تمرکز به چیزی نگاه کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی painstakingly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )