انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 800 100 1

بررسی کلمه parapet

اسم ( noun )
مشتقات: parapeted (adj.)
(1) تعریف: a low protective wall or railing at the edge of a high platform, bridge, balcony, or the like.
مشابه: barricade, fence, railing, wall

(2) تعریف: a wall of earth or stone made to protect soldiers from enemy fire.
مترادف: bulwark, earthwork, wall
مشابه: bank, barricade, battlement, breastwork, embankment, rampart, redoubt

واژه parapet در جمله های نمونه

1. A blackbird flew down and perched on the parapet outside his window.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پرنده به پرواز درآمد و روی دیواره کنار پنجره نشست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک سیاه چاله پرواز کرد و در بیرون پنجره اش بر روی آن قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. They chucked the peach stones over the parapet so that peach trees would grow in the garden next year and surprise everyone.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها سنگ هلو را روی نرده گذاشتند تا درختان هلو در سال بعد در باغ بزرگ شوند و همه را غافلگیر کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها سنگهای هلو را روی حیاط قرار داده اند تا در سال آینده درختان هلو رشد کنند و همه را متعجب کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. I think he went on to the parapet and the tocsin was sounded to make him run.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فکر می‌کنم به طرف نرده رفت و صدای ناقوس کلیسا به گوش رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من فکر می کنم او به پاراپتا رفت و صدای تگزاس را صدا کرد تا او را اجرا کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. We must have been very visible upon the parapet.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]باید از روی نرده بسیار قابل‌رویت بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما باید بر روی پاراپیت بسیار قابل مشاهده باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Pinnacles were added above the parapet level.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Pinnacles از بالای دیواره سنگی به آن افزوده شده بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پینکلا در بالای سطح مقطع اضافه شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Then a stone parapet and bright white globes on poles like giant pearl hat-pins.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سپس یک دیواره سنگی سفید و سفید و سفید همچون سوزنی مرواریدی به چشم می‌خورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سپس یک پاراپتیک سنگ و گلهای سفید روشن بر روی قطبها مانند پناهگاه های مروارید غول پیکر
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. I stood on the parapet, looking out over the town of Swindon, willing myself to feel less disembodied.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روی بام ایستاده بودم و به اطراف شهر of نگاه می‌کردم، و خودم را دوست داشتم که کم‌تر از بدن بی disembodied باشم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من بر روی حیاط ایستاده بودم، به سمت شهر Swindon نگاه کردم، مایلم خودم را کمتر احساس تنهایی کنم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Which has a flat roof behind a parapet so you can't see it from the street.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پشت حصار یک سقف مسطح دارد که شما نمی‌توانید آن را از خیابان ببینید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کدام یک سقف تخت پشت پاراپیت است، بنابراین نمیتوانید آن را از خیابان ببینید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Mowbray hurried along the parapet. In the dark he would not see the obstacle.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Mowbray به سرعت از کنار نرده گذشت در تاریکی مانع را نمی‌دید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Mowbray عجله در امتداد پاراپیت در تاریکی او مانع را نمی بیند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Guns were run up close to the parapet, and double charges of canister played their part in the bloody work.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تفنگ‌ها تقریبا به طرف نرده کشیده می‌شد و دو اتهام از محفظه در کار خونین نقش خود را بازی می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اسلحه ها نزدیک به پاراپت اجرا می شدند و اتهام دوگانه ی کانستر نقش خود را در کار خونین ایفا می کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Pigeons there on the parapet opposite, squabbling, jostling for position.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پرنده آنجا روبروی دیوار روبه‌رو، سر و صدا و سر و صدا و سر و صدا راه انداخته بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کبوترها در آن سوی دره، مخالف، چپاول، موضع گیر می گیرند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Some sparrows invaded that privacy, crossing from parapet rail to chair to flower tub.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بعضی از گنجشک‌ها به آن حریم خصوصی هجوم بردند و از ریل سنگی به سمت صندلی گلی رفتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بعضی از گنجشکها به این حریم خصوصی حمله کردند، از پاراپیت رانده تا صندلی تا حوضچه گلبرگ عبور کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. He was not prepared to put his head above the parapet and say what he really thought .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او آماده نبود که سرش را بالای دیواره حصار تکیه دهد و آنچه را که واقعا فکر می‌کرد بگوید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او آماده نبود که سر خود را بالای حیاط قرار دهد و بگوید چه چیزی واقعا تصور می کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. If only Mr Brooke were to stick his head above the parapet he would soon realise that fact.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر فقط آقای بروک می‌خواست سرش را بالای دیواره حصار تکیه دهد، به زودی متوجه این حقیقت می‌شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر فقط آقای بروکل سرش را بالای حیاط قرار دهد، او به زودی این واقعیت را میفهمد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف parapet

نرده (اسم)
balustrade , railing , fencing , rail , parapet , paling , list , pale
دیواره (اسم)
partition , parapet , septum , rim , causey
جان پناه (اسم)
shelter , parapet , trench , defilade , turret , mantelet
محجر (اسم)
railing , fencing , parapet , fence , peel , palisade

معنی parapet در دیکشنری تخصصی

parapet
[عمران و معماری] جانپناه - دست انداز - سینه گیر
[عمران و معماری] جانپناه
[عمران و معماری] دست انداز مشترک

معنی کلمه parapet به انگلیسی

parapet
• defensive wall, protective wall in front of a trench (military); wall or railing installed on a balcony or roof to prevent falling
• a parapet is a low wall along the edge of a bridge, roof, or balcony.

parapet را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی parapet

shokooh ١١:٠٤ - ١٣٩٧/٠٧/٢١
جانپناه
|

پیشنهاد شما درباره معنی parapetنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مهسا > مهسا
Hjz > Recommend
Sajadmasoumi > Threshold
پوریا معصومی > carried out
پریسا > Booked solid
simiaco.ir > Qualification
مهرسا عزیزی از اطاقور لنگرود گیلان 17 ساله > خنگ
پریا > علی رضا

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

توضیحات دیگر

معنی parapet
کلمه : parapet
املای فارسی : پرپت
اشتباه تایپی : حشقشحثف
عکس parapet : در گوگل


آیا معنی parapet مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )