برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1319 100 1

pave the way for

بررسی کلمه pave the way for

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to prepare for; make a ready or easy way for.

- This invention paved the way for dramatic improvements in photography.
[ترجمه ترگمان] این اختراع راه را برای پیشرفت چشمگیر در عکاسی هموار کرد
[ترجمه گوگل] این اختراع راه را برای پیشرفت چشمگیر در عکاسی به راه انداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه pave the way for در جمله های نمونه

1. They're trying to blast away the hill to pave the way for the new highway.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها می‌کوشند تا تپه را منفجر کنند تا راه را برای بزرگراه جدید هموار کنند
[ترجمه گوگل]آنها در حال تلاش برای از بین بردن تپه برای بستن راه برای بزرگراه جدید هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The mushroom development of technology will pave the way for improving our economy.
[ترجمه ترگمان]توسعه قارچ تکنولوژی راه را برای بهبود اقتصاد ما هموار خواهد کرد
[ترجمه گوگل]توسعه قارچ فن آوری، راه را برای بهبود اقتصاد ما می سازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Scientists hope that data from the probe will pave the way for a more detailed exploration of Mars.
[ترجمه ترگمان]دانشمندان امیدوارند که داده‌های این کاوشگر راه را برای کاوش دقیق‌تر مریخ باز کند
[ترجمه گوگل]دانشمندان امیدوارند اطلاعات مربوط به پروب راه را برای کاوش دقیق تر مریخ فراهم کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. And this does, of course, pave the way for all manner of hilarious aircraft-undercarriage impressions at parties.
...

معنی کلمه pave the way for به انگلیسی

pave the way for
• make preparations for, get things ready for; make things easier for

pave the way for را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
هموار کردن مسیر برای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی pave the way for مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )