برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1320 100 1

pay a visit


System.String[]

واژه pay a visit در جمله های نمونه

1. I think I'll pay a visit to the hairdresser's while I'm in town.
[ترجمه ترگمان]فکر می‌کنم تا وقتی که در شهر هستم یک سری به آرایشگاه بزنم
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم زمانی که من در شهر هستم، به آرایشگاه می روم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If you have time, pay a visit to the City Art Gallery.
[ترجمه ترگمان]اگر وقت دارید، دیداری از گالری هنر شهر خواهید داشت
[ترجمه گوگل]اگر وقت دارید، به گالری گالری شهر برید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I figure on going over to town to pay a visit.
[ترجمه ترگمان] فکر کنم باید برم شهر تا یه سری به شهر بزنم
[ترجمه گوگل]من در حال رفتن به شهر برای پرداخت یک سفر می خواهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If you have time, pay a visit to the local museum.
[ترجمه ترگمان]اگر وقت دارید، بازدید از موزه محلی را بپردازید
[ترجمه گوگل]اگر وقت دارید، به موزه محلی مراجعه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ر ...

مترادف pay a visit

عیادت کردن (فعل)
visit , pay a visit

معنی کلمه pay a visit به انگلیسی

pay a visit
• visit, make a visit, drop by

pay a visit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هانی
ملاقات کردن
ستاره عالمی
به دیدار کسی رفتن
(collocation)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pay a visitکلمه : pay a visit
املای فارسی : پای ا ویزیت
اشتباه تایپی : حشغ ش رهسهف
عکس pay a visit : در گوگل

آیا معنی pay a visit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )