برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
pay - the - piper - his - due

pay the piper his due


باید اجر زحمات دیگران را بدهی، قدرشناس باش

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saba
هرکی خربزه میخوره، پای لرزشم میشینه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pay the piper his due
کلمه : pay the piper his due
املای فارسی : پای تاه پیپر هیس دیو
اشتباه تایپی : حشغ فاث حهحثق اهس یعث
عکس pay the piper his due : در گوگل

آیا معنی pay the piper his due مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )