برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1351 100 1

peacock

/ˈpiːˌkɑːk/ /ˈpiːkɒk/

معنی: طاووس، طاوس، مزین با پر طاووس، خرامیدن
معانی دیگر: ژیگولووار لباس پوشیدن یا رفتار کردن، (جانور شناسی) طاووس (گونه ی pavo cristatus)، توماس پیکاک (رمان نویس انگلیسی)، مزین به پر طاووس

بررسی کلمه peacock

اسم ( noun )
مشتقات: peacockish (adj.)
(1) تعریف: a male peafowl, notable for its long colorful tail, which it can raise and spread like a fan.

(2) تعریف: in common speech, the male or female peafowl.

(3) تعریف: one who wears showy clothes or is vain about personal appearance.

واژه peacock در جمله های نمونه

1. peacock plumes
پرهای طاوس

2. a peacock flares its feathers
طاووس پرهای خود را گسترده می‌کند.

3. the peacock fanned out its tail
طاووس دم خود را چتری کرد (از هم باز کرد).

4. the train of a peacock
دم چتری یک طاووس

5. (as) proud as a peacock
بسیار سربلند،بسیار مغرور

6. The peacock has fair feathers, but foul feet.
[ترجمه تارا] طاووس پرهای بسیار زیبایی دارد اما پاهای زشتی دارد
|
[ترجمه ترگمان]طاووس پره‌ای زیبا دارد، اما پاهایش کثیف است
[ترجمه گوگل]طاووس پرهای عجیب و غریب است، اما پاهای ناپاک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She is as proud as a peacock.
[ترجمه ترگمان]مثل یک طاووس مغرور است
[ترجمه گوگل]او به عنوان یک طاووس افتخار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف peacock

طاووس (اسم)
peacock
طاوس (اسم)
peacock
مزین با پر طاووس (صفت)
peacock
خرامیدن (فعل)
stalk , prance , peacock , strut , walk elegantly , walk gracefully , walk smoothly

معنی عبارات مرتبط با peacock به فارسی

آبی مایل به سبز، رنگ ابی مایل بسبز، رنگ ابی طاووسی
صندلی حصیری با پشتی بلند
رجوع شود به: bornite

معنی کلمه peacock به انگلیسی

peacock
• type of bird with a large ornate tail
• a peacock is a large bird. the male has a very long tail with large blue and green spots which it can spread out like a fan.
proud as a peacock
• displaying haughty self-confidence (like a peacock with his tail feathers spread)

peacock را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدعلی اخلاقی
مظهر غرور
Negar
طاووس
آرا الیاسی
طاووس دم دراز و رنگارنگ آن سرشناس است، که می تواند مانند پنکه بزرگ شود و پخش می شود
Mansoureh
طاووس خشگله
tinabailari
🦚🦚 طاووس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی peacock
کلمه : Peacock
املای فارسی : پیکک
اشتباه تایپی : حثشزخزن
عکس Peacock : در گوگل

آیا معنی peacock مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )