برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1328 100 1

peck at


1- نوک زدن به، نوک نوک کردن 2- (عامیانه) با بی میلی خوردن، از سر سیری خوردن، کم خوردن، 3- (عامیانه - مرتبا) نق زدن، زخم زبان زدن، حرف نیشدار زدن، سرزنش کردن

واژه peck at در جمله های نمونه

1. The budgerigar gave a quick peck at the seed.
[ترجمه ترگمان]The یک ضربه سریع به دانه زد
[ترجمه گوگل]جوانه گریگامی به زود بیدار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Newborn chicks will peck at an adult gull's bill - or even a model of one - without any prior experience.
[ترجمه ترگمان]جوجه‌های تازه متولد شده به صورت یک مرغ بالغ - یا حتی یک مدل از یک - بدون هیچ تجربه قبلی، نوک می‌زنند
[ترجمه گوگل]جوجه های تازه متولد شده در یک لایحه بزرگسالان گاو - و یا حتی یک مدل از یک - بدون تجربه قبلی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Gull chicks, for instance, peck at their parents' bills, which causes them to regurgitate food.
[ترجمه ترگمان]برای مثال، جوجه‌های گال از لوایح والدین خود نوک می‌زنند که باعث می‌شود آن‌ها غذا بخورند
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، جوجه های خنده دار به صورت حساب های والدین خود می پردازند، که باعث می شود آنها غذا را از بین ببرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Chickens peck at the corn on the ground.
[ترجمه ترگمان]جوجه‌ها از ذرت روی زمین ...

معنی کلمه peck at به انگلیسی

peck at
• eat very little; look for defects, try to find flaws

peck at را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahbobeh
سر و کله زدن
سید محمود حسینی
کم خوردن از غذای بدمزه جهت رعایت ادب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی peck at
کلمه : peck at
املای فارسی : پکک آات
اشتباه تایپی : حثزن شف
عکس peck at : در گوگل

آیا معنی peck at مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )