برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1346 100 1

peer group


گروه همسالان، گروه همگنان

بررسی کلمه peer group

اسم ( noun )
• : تعریف: a group of people of about the same age, social status, political affiliation, or the like, regarded as forming a sociological group sharing a common set of values.

واژه peer group در جمله های نمونه

1. She was rejected by her peer group.
[ترجمه ترگمان]او توسط گروه همسالان خود طرد شد
[ترجمه گوگل]او توسط گروه همسالانش رد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Acceptance by their peer group is important to most youngsters.
[ترجمه ترگمان]پذیرش توسط گروه همسالان آن‌ها برای بیشتر جوانان مهم است
[ترجمه گوگل]پذیرش گروه همسالان آنها برای بسیاری از جوانان مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She gets on well with her peer group.
[ترجمه ترگمان]اون با گروه her خوب بازی می کنه
[ترجمه گوگل]او با گروه همکارش به خوبی برخورد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For example, post-puberty is the time when peer group friendships may take over from parents as the major influence.
[ترجمه ترگمان]برای مثال، پس بلوغ زمانی است که دوستی‌های گروهی همسالان ممکن است از والدین به عنوان تاثیر مهم تلقی شوند
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، بعد از بلوغ، زمانیکه دوستی های همکار گروهی از والدین به عنوان نفوذ اصلی به دست می آیند
[ترجمه ...

معنی peer group در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه peer group به انگلیسی

peer group
• your peer group is the group of people who are of the same age or status as yourself; a formal expression.

peer group را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sina
گروه همسالان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی peer group
کلمه : peer group
املای فارسی : پیر گروپ
اشتباه تایپی : حثثق لقخعح
عکس peer group : در گوگل

آیا معنی peer group مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )