برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1355 100 1

peerage

/ˈpɪrədʒ/ /ˈpɪərɪdʒ/

معنی: اعیانی، مقام سناتوری، مقام اشرافی
معانی دیگر: اشرافیون، اعیان و اشراف، مقام اعیانی

بررسی کلمه peerage

اسم ( noun )
(1) تعریف: the peers of a country, collectively.

- the British peerage
[ترجمه ترگمان] به عنوان یک مقام رسمی در بریتانیا،
[ترجمه گوگل] انگلستان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the rank or title of a peer.

(3) تعریف: a book that lists a country's peers and their families.

واژه peerage در جمله های نمونه

1. He was elevated to the peerage after distinguished service in industry.
[ترجمه ترگمان]بعد از خدمت متمایز در صنعت به مقام لردی دست یافت
[ترجمه گوگل]او پس از خدمات متمایز در صنعت، به شرکت کننده افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Prime Minister offered him a peerage.
[ترجمه ترگمان]نخست‌وزیر به او یک مقام نجیبزادگی پیشنهاد کرد
[ترجمه گوگل]نخست وزیر او را به عنوان یک بازیگر معرفی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Queen conferred the dignity of a peerage on him.
[ترجمه ترگمان]ملکه با وقار و وقار یک مقام اشرافی به او اعطا کرده بود
[ترجمه گوگل]ملکه شایستگی یک شخصیت را بر او تحمیل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's quite clear which is which in Burke's Peerage.
[ترجمه ترگمان]کاملا واضح است که در Peerage برک وجود دارد
[ترجمه گوگل]کاملا روشن است که در Peerage Burke است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف peerage

اعیانی (اسم)
peerage
مقام سناتوری (اسم)
peerage
مقام اشرافی (اسم)
peerage

معنی کلمه peerage به انگلیسی

peerage
• aristocracy, noble class
• if someone has a peerage, they have the rank of a peer.
• the peers of a country are referred to as the peerage.

peerage را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی peerage
کلمه : peerage
املای فارسی : پیرگ
اشتباه تایپی : حثثقشلث
عکس peerage : در گوگل

آیا معنی peerage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )