برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1342 100 1

peremptory challenge

معنی peremptory challenge در دیکشنری تخصصی

peremptory challenge
[حقوق] جرح نامزد عضویت هیأت منصفه، بدون نیاز به اقامه دلیل

peremptory challenge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
حقِ ردِ آمرانه (در دادگاههای انگلستان و امریکا، به حقی گفته می شود که هریک از طرفین دعوا، می توانند به دفعاتی که این حق به آنها داده می شود، بدونِ هیچ دلیلِ خاصی، به نحوه ی ترکیب بندیِ هیئت منصفه، اعتراض کنند، به نحوی که افرادی برای این منصب انتخاب شوند که بابِ میلِ خودشان باشد)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی peremptory challenge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )