برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1330 100 1

perm

/pɝːm/ /pɜːm/

فر شش ماهه زدن، مخفف: permanent، (عامیانه) فر شش ماهه، شهر پرم (در روسیه)، محاوره

بررسی کلمه perm

اسم ( noun )
(1) تعریف: (informal) a process for putting a long-lasting curl or wave in the hair by applying a chemical solution and rolling the hair on curlers; permanent.
مشابه: permanent

(2) تعریف: the curl or wave in one's hair, after it has undergone this process.
مشابه: permanent
فعل گذرا و ( transitive verb, intransitive verb )
حالات: perms, perming, permed
• : تعریف: (informal) to put a long-lasting curl or wave in the hair, by applying a chemical solution and rolling the hair on curlers.
مشابه: wave

واژه perm در جمله های نمونه

1. I had a perm a year ago and it still hasn't grown out.
[ترجمه ترگمان]یک سال پیش موهامو فر کرده بودم و هنوز رشد نکرده بود
[ترجمه گوگل]من یک سال پیش یک مجوز داشتم و هنوز رشد نکرده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Carol's hair had a slightly frizzy perm.
[ترجمه ترگمان]موهای کارول موهای فرفری داشت
[ترجمه گوگل]موهای کارول دارای یک پریم کمی براق بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A A body perm is one that creates volume and body rather than tight curls.
[ترجمه ترگمان]تنه یک بدن که حجم و بدن را به جای حلقه‌های تنگ تشکیل می‌دهد
[ترجمه گوگل]یک عضو بدن، بدن و بدن را به جای چنگال تنگ ایجاد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They perm their hair, dress in Hawaiian shirts and drive huge Mercedes cars through narrow streets.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها موهای خود را بلند کردند، در پیراهن‌های هاوایی لباس می‌پوشیدند و اتومبیل‌های بزرگ مرسدس را از خیابان‌های باریک می‌راندند
[ترجمه گوگل]آنها موهایشان را می پوشند، پیراهن های هاوایی را پوشانده و ...

معنی کلمه perm به انگلیسی

perm
• permanent wave, chemical process for permanently curling hair
• permanently curl hair by a chemical process, give a permanent wave
• if you have a perm, your hair is treated with chemicals and then curled so that the curls last for several months. count noun here but can also be used as a verb. e.g. she had her hair permed.

perm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
فر کردن مو
زهرا دولت دوست
موی فر دایم و ثابت
کمال
موی موجدار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی perm
کلمه : perm
املای فارسی : پرم
اشتباه تایپی : حثقئ
عکس perm : در گوگل

آیا معنی perm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )