برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

permanent situation

permanent situation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Maryam
موقعیت همیشگی
Maryam
موقعیت همیشگی
Fatemeh
شرایط همیشگی و دائم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی permanent situation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )