برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1288 100 1

persevere

/pərsəˈvɪr/ /ˌpɜːsɪˈvɪə/

معنی: پشتکارداشتن، استقامت بخرج دادن، ثابت قدم ماندن
معانی دیگر: ثبات قدم به خرج دادن، پایداری کردن، پافشاری کردن، استقامت کردن، ایستادگی کردن، پایمردی کردن، اصرار کردن، سماجت کردن، سرسختی کردن

بررسی کلمه persevere

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: perseveres, persevering, persevered
• : تعریف: to continue steadfastly in a task or course of action or hold steadfastly to a belief or commitment, esp. when met with opposition or difficulties; persist.
مترادف: continue, keep, persist, stick
متضاد: backslide, give up
مشابه: endure, hammer, hold out, push

- The journalist was threatened several times, but he persevered in telling the truth.
[ترجمه A.A] روزنامه نگار چندین بار تهدید شده بود، اما او در گفتن حقیقت ایستادگی کرد
|
[ترجمه ترگمان] این روزنامه‌نگار چندین بار تهدید شده بود، اما او اصرار داشت که حقیقت را بگوید
[ترجمه گوگل] روزنامه نگار چندین بار تهدید شده است، اما او در حقیقت سخن می گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه persevere در جمله های نمونه

1. It can be tricky at first, but persevere.
[ترجمه A.A] در ابتدا می تواند مهارت آمیز ( سخت ) باشد اما پایدار میماند
|
[ترجمه ترگمان]در ابتدا ممکن است مهارت داشته باشد، اما پشت‌کار داشته باشید
[ترجمه گوگل]در ابتدا می تواند در حقیقت روی حیله و تزویر باشد اما پایدار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You'll need to persevere if you want the business to succeed.
[ترجمه ترگمان]اگر بخواهی موفق بشوی، باید به این کار ادامه بدهی
[ترجمه گوگل]اگر بخواهید کسب و کار موفقیت آمیز باشد، باید از شما متشکر باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Just persevere, knowledge, finally discovered the secret.
[ترجمه ترگمان]فقط پشت‌کار، دانش، بالاخره راز را کشف کرد
[ترجمه گوگل]فقط تحسین، دانش، در نهایت راز کشف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف persevere

پشتکارداشتن (فعل)
persevere
استقامت بخرج دادن (فعل)
persevere
ثابت قدم ماندن (فعل)
persevere

معنی کلمه persevere به انگلیسی

persevere
• endure, continue; persist, insist
• if you persevere with something difficult, you continue doing it and do not give up.

persevere را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Matin
پا فشاری کردن، سرسختی کردن
میلاد علی پور
ادامه دادن، کم نیاوردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی persevere
کلمه : persevere
املای فارسی : پرسور
اشتباه تایپی : حثقسثرثقث
عکس persevere : در گوگل

آیا معنی persevere مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )