برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1151 100 1

persistent

/pərˈsɪstənt/ /pəˈsɪstənt/

معنی: پایا، مزمن، مصر، ماندگار، مداوم، لجوج، سمج، مقاوم، ایستادگی کننده
معانی دیگر: (در برابر مشکلات و مصایب) پایدار، با استقامت، پایمرد، دارای پشتکار، پافشار، سر سخت، یکدنده، سرسختانه، پافشارانه، با سماجت، مصرانه، (مقاوم در برابر دوا و درمان) دیر پا، طولانی، پر بسامد، مکرر، پی در پی، بی وقفه، پردوام، دیرزدودنی

بررسی کلمه persistent

صفت ( adjective )
مشتقات: persistently (adv.)
(1) تعریف: continuing, lasting, or holding on, despite opposition or difficulties.
مترادف: persevering, stubborn, tenacious
مشابه: assiduous, diligent, dogged, enduring, everlasting, firm, indefatigable, lasting, obdurate, patient, pertinacious, relentless, sedulous, steadfast, unshakable

- a persistent salesman
[ترجمه ترگمان] یک فروشنده سمج،
[ترجمه گوگل] یک فروشنده مداوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: happening continuously or repetitively.
مترادف: continual, continuous, perpetual, recurrent, repeated
متضاد: intermittent, occasional
مشابه: chronic, constant, dogmatic, endless, frequent, incessant, unceasing

- persistent interruptions
[ترجمه ترگمان] وقفه‌های مداوم
[ترجمه گوگل] وقفه های مداوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: enduring or long-lasting.
مترادف: enduring, lasting
مشابه: abiding, chronic, constant, continuous, incessant, obstinate, relentless, stubborn, tenacious, unremi ...

واژه persistent در جمله های نمونه

1. persistent cancer
سرطان دیرپا

2. persistent effort
کوشش سرسختانه

3. persistent in good works
پایدار در انجام کارهای نیک

4. a persistent cough
سرفه‌ی قطع نشدنی

5. a persistent suitor
خواستگار سمج

6. the persistent odor of boiled cabbage
بوی ماندنی کلم آب‌پزشده

7. he remained persistent in the face of all kinds of difficulties
او در مقابل انواع مشکلات پایمردی خود را حفظ کرد.

8. mustard gas is a persistent gas that remains deadly for several minutes
گاز خردل گاز دیرپایی است که تا چندین دقیقه مهلک باقی می‌ماند.

9. Three children were removed from the school for persistent bad behaviour.
[ترجمه ترگمان]سه کودک برای رفتار نامناسب مداوم از مدرسه اخراج شدند
[ترجمه گوگل]سه فرزند از مدرسه برای رفتار بد مداوم حذف شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Persistent criminals who have gone unpunished by the courts have been dealt with by local people.
...

مترادف persistent

پایا (صفت)
abiding , stable , permanent , lasting , perennial , persistent , durable
مزمن (صفت)
persistent , chronic
مصر (صفت)
persistent , exigent , demanding , recalcitrant , exacting , clamorous , insistent , unrepentant , urging , pressing , importunate
ماندگار (صفت)
constant , persistent , continuous , indissoluble , perdurable , indelible , immanent , ineffaceable
مداوم (صفت)
stable , persistent , continuous , uninterrupted , steady , unremitting , continuing , ongoing , running
لجوج (صفت)
persistent , opinionated , dogged , obstinate , set , stubborn , stuffy , intractable , obstreperous , pertinacious , mulish , obdurate , dour , irrefragable , waspish
سمج (صفت)
persistent , stubborn , pertinacious , importunate , insisting
مقاوم (صفت)
resistant , persistent , opposing , insistent , refractory , resisting , renitent
ایستادگی کننده (صفت)
persistent

معنی persistent در دیکشنری تخصصی

persistent
[عمران و معماری] پایدار
[ریاضیات] پایا، پا بر جا، دیر پا، پایدار، دیر پای، ماندگار
[برق و الکترونیک] گذرا

معنی کلمه persistent به انگلیسی

persistent
• tenacious, stubborn; persevering; constant, continual; diligent
• something that is persistent continues to exist or happen for a long time.
• someone who is persistent continues trying to do something, even though it is difficult or other people oppose them.
persistent agents
• dangerous chemical warfare agents which remain in an area for a long time
persistent courting
• persistent wooing, constant outpouring of loving attention in order to gain favor

persistent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
سمج
حمید شمس الهی
دارای پشتکار و اراده بالا در انجام کار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی persistent
کلمه : persistent
املای فارسی : پرسیستنت
اشتباه تایپی : حثقسهسفثدف
عکس persistent : در گوگل

آیا معنی persistent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )