انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 982 100 1

personality

تلفظ personality
تلفظ personality به آمریکایی/ˌpərsəˈnæləti/ تلفظ personality به انگلیسی/ˌpɜːsəˈnælɪti/

معنی: شخصیت، وجود، یارو، هویت، خصوصیات شخص، اخلاق و خصوصیات شخص، صفت شخص
معانی دیگر: فروزه، فردیت، ویژگی، خصوصیت، شخصیت سرشناس، (مجازی) چهره، آدم، (عامیانه) ویژگی فردی، قلق، خصلت، (جمع) حملات لفظی به فرد (یا افراد)، اظهارات (درباره ی دیگران)، عیب جویی، بدگویی

بررسی کلمه personality

اسم ( noun )
حالات: personalities
(1) تعریف: that which distinguishes a person from others; collective characteristic qualities of a person.
مترادف: character
مشابه: characteristics, disposition, ego, identity, individuality, nature, person, persona, psyche, self, temperament

(2) تعریف: a famous person; celebrity.
مترادف: celebrity, name
مشابه: figure, headliner, luminary, personage, somebody, star, superstar

(3) تعریف: the characteristic qualities of something other than a human.
مترادف: character
مشابه: characteristics, identity, nature

- The cat has a distinctive personality.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] گربه یک شخصیت متمایز دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] گربه دارای شخصیت متمایز است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- the personality of the landscape
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] شخصیت چشم‌انداز
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] شخصیت چشم انداز
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه personality در جمله های نمونه

1. personality disorder
ترجمه (روان‌شناسی) اختلال شخصیت

2. personality cult
ترجمه کیش شخصیت،شخصیت پرستی،قهرمان پرستی

3. personality test
ترجمه (آموزش - روان شناسی) آزمون شخصیت

4. a personality clash
ترجمه تضاد شخصیت

5. his personality impressed everyone
ترجمه شخصیت او همه را تحت تاثیر قرار داد.

6. the personality of the english countryside
ترجمه ویژگی دهات انگلستان

7. a cold personality
ترجمه شخصیت سرد

8. a dissociated personality
ترجمه شخصیت گسسته

9. a disturbed personality is not always aware of the disturbance
ترجمه یک شخصیت شوریده همیشه به شوریدگی خود آگاه نیست.

10. a dual personality
ترجمه شخصیت دوگانه

11. a dubious personality
ترجمه شخصیت مظنون کننده

12. a negative personality
ترجمه آدم منفی باف

13. a sick personality
ترجمه شخصیت بیمارگونه

14. a sovereign personality
ترجمه شخصیت خود استوار

15. a sterling personality
ترجمه یک شخصیت ممتاز

16. a suicidal personality
ترجمه شخصیت خودکشی گرا

17. a vital personality
ترجمه یک شخصیت پرنشاط

18. a vivid personality
ترجمه یک شخصیت فعال

19. disintegration of personality
ترجمه از هم پاشیدگی شخصیت

20. her engaging personality
ترجمه شخصیت دلپذیر او

21. julie's prepossessing personality
ترجمه شخصیت دلپذیر جولی

22. she has personality plus
ترجمه علاوه بر سایر چیزها شخصیت هم دارد.

23. sherry's exuberant personality
ترجمه شخصیت گرم شری

24. the plastic personality of a child
ترجمه شخصیت شکل پذیر کودک

25. a dominant personality
ترجمه (روان‌شناسی) شخصیت چیره (یا سلطه‌گر)

26. a truly drab personality
ترجمه شخصیتی واقعا خسته کننده

27. enthralled by her charming personality
ترجمه شیفته‌ی شخصیت دلفریب او

28. john has a lovely personality
ترجمه جان شخصیتی دوست داشتنی دارد.

29. julie has a pleasing personality
ترجمه جولی شخصیت دلپذیری دارد.

30. she has an interesting personality
ترجمه شخصیت جالب توجهی دارد.

31. the spell of her personality
ترجمه افسون شخصیت او

32. her sister has an appealing personality
ترجمه خواهرش شخصیت دلپذیری دارد.

33. the various facets of her personality
ترجمه جنبه‌های گوناگون شخصیت او

34. a bias toward a certain type of personality
ترجمه تمایل نسبت به گونه‌ی ویژه‌ای از شخصیت

35. crisis is the proof of a man's personality
ترجمه بحران محک شخصیت مرد است.

36. jealousy was the greatest flaw in his personality
ترجمه بزرگترین عیب شخصیت او حسادت بود.

37. one of the curiosities of his brother's personality
ترجمه یکی از ویژگی‌های شخصیت برادرش

38. southeast asia has now attained a diplomatic personality of its own
ترجمه اکنون جنوب شرقی آسیا ویژگی سیاسی مخصوص به خود را به دست آورده‌است.

39. the questionnaire elicited more aspects of his personality
ترجمه پرسشنامه جنبه‌های بیشتری از شخصیت او را آشکار ساخت.

40. training speech is ipso facto training in personality
ترجمه آموزش سخنوری فی‌نفسه آموزش شخصیت است.

41. she has got a few kinks in her personality
ترجمه اختلالات معدودی در شخصیت او وجود دارد.

42. it is not the color of skin that is important, it is personality
ترجمه رنگ پوست مهم نیست،شخصیت مهم است.

مترادف personality

شخصیت (اسم)
identity , character , being , self , amour-propre , self-esteem , personality , personage , individuality , individuation , selfhood , selfdom
وجود (اسم)
quality , being , person , personality , essence , existence , entity , gink , individuation
یارو (اسم)
party , fellow , bloke , personality , cove , gink , guy , varmint , sirrah
هویت (اسم)
identity , personality
خصوصیات شخص (اسم)
personality
اخلاق و خصوصیات شخص (اسم)
personality
صفت شخص (اسم)
personality

معنی عبارات مرتبط با personality به فارسی

کیش شخصیت، شخصیت پرستی، قهرمان پرستی
(آموزش - روان شناسی) آزمون شخصیت
(روان شناسی) شخصیت چیره (یا سلطه گر)
شخصیت روان بیمار، شخصیت جامعه ستیز
(عامیانه) رجوع شود به: schizophrenia، تعدد شخصیت، شخصیت دو نیم

معنی personality در دیکشنری تخصصی

[سینما] هویت
[حقوق] شخصیت، هویت
[کامپیوتر] ماژول خاص ؛ واحد شخصیت
[حقوق] شخصیت حقوقی
[حقوق] شخصیت حقوقی شرکت
[حقوق] شخصیت حقوقی
[حقوق] شخصیت حقوقی

معنی کلمه personality به انگلیسی

personality
• character, disposition, identity
• your personality is your whole character and nature.
• you can refer to a famous entertainer, broadcaster, or sports player as a personality.
personality cult
• worship of a personality, excessive awe and adoration of a person (usually famous, i.e actor, politician, or spiritual leader)
personality disorder
• personality disturbance, psychological disorder expressed in an individual's behavior
personality psychology
• branch of psychology that deals with the study of personality and its definition
personality test
• personality examination, psychological test which is administered to learn about the test-taker's personality
personality trait
• personality characteristic, one of the qualities which characterizes the individual
personality type
• label used to classify a person's individual character
authoritative personality
• domineering character, character which projects a sense of power
complex personality
• depth and subtlety of personality
controversial personality
• personality which seeks controversy, personality which seeks disputes
cult of personality
• government in which the leader is promoted as powerful and wise through aggressive propaganda campaigns (such as hanging portraits in public squares, schools, billboards, etc.)
double personality
• dual personality, split personality, multiple personality, psychological disorder in which the personality becomes dissociated into two or more parts
dual personality
• split personality, multiple personality, psychological disorder in which the personality becomes dissociated into two or more parts
legal personality
• registered institution with legal rights and responsibilities (i.e. a factory, company, or organization)
multiple personality
• (psychology) split personality, condition in which a person divides into at least two separate and independent personalities
outstanding personality
• distinguished personality, extraordinary character
split personality
• personal disorder in which someone believes that they are two different and independent individuals
• if you say that someone has a split personality, you mean that their moods can change so much that they seem to have two different, separate personalities.
vital personality
• active personality, active character

personality را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی personality

qorbani ١٣:٤٩ - ١٣٩٦/٠٥/١٧
ماهیت
|

danial ١٣:٤٤ - ١٣٩٦/٠٧/١٥
شخصیت خاص
|

Salman ١٢:١٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠١
خصوصیات اخلاقی
|

یلدا ١٤:٥٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٩
خصوصیات، خاص،وجود،یارو
|

venus ١٢:١٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٨
شخصیت
|

فرهاد سليمان‌نژاد ٢٣:٥٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٠
خصيصه
|

yasin ٢١:٢٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢
شخصیت
|

پیشنهاد شما درباره معنی personalityنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی personality
کلمه : personality
املای فارسی : پرسنالیتی
اشتباه تایپی : حثقسخدشمهفغ
عکس personality : در گوگل


آیا معنی personality مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )