انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 984 100 1

photoelectric

تلفظ photoelectric
تلفظ photoelectric به آمریکایی/ˌfoʊtoʊɪˈlektrɪk/ تلفظ photoelectric به انگلیسی/ˌfəʊtəʊɪˈlektrɪk/

معنی: فتوالکتریک، نوری و برقی
معانی دیگر: (فیزیک) فتوالکتریک، شید برقی، نوری - برقی

بررسی کلمه photoelectric

صفت ( adjective )
مشتقات: photoelectrical (adj.), photoelectrically (adv.)
• : تعریف: of or relating to the electrical or electronic effects of light or other radiation.

واژه photoelectric در جمله های نمونه

1. There could be a sudden breakthrough in nuclear fusion or the cost equation of photo-electric energy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ممکن است یک پیشرفت ناگهانی در واکنش هسته‌ای و یا معادله هزینه انرژی عکس - برقی وجود داشته باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]می تواند یک پیشرفت ناگهانی در همجوشی هسته ای یا معادله هزینه انرژی عکس برقی وجود داشته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. And anyway they could probably design a system based on the photo-electric cell.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و به هر حال آن‌ها احتمالا می‌توانستند سیستمی را طراحی کنند که بر پایه پیل نوری باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و در هر صورت آنها احتمالا یک سیستم مبتنی بر سلول عکاسی الکتریکی را طراحی خواهند کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The new ore-sorter has over 1000 photoelectric cells to scan rocks at a rate of 500 per second.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سنگ ore جدید بیش از ۱۰۰۰ سلول فتوالکترونیک برای اسکن کردن سنگ‌ها به میزان ۵۰۰ نفر در ثانیه دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سنگ معدن جدید دارای بیش از 1000 سلول فوتوالکتریک برای اسکن سنگ ها با سرعت 500 در ثانیه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Electrical and photoelectric properties of thin films.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خواص الکتریکی و فوتوالکتریک برای فیلم‌های نازک
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خواص الکتریکی و فوتوالکتریک فیلمهای نازک
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The photoelectric characteristics show that it has excellent sensitivity of 0. 71 Lx. s to the visible light and is a favorable organic photo-conductive material for xerographic printing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ویژگی‌های فوتوالکتریک نشان می‌دهند که حساسیت فوق‌العاده‌ای در برابر صفر دارد ۷۱ Lx برای نور مریی s و یک ماده آلی مناسب برای چاپ xerographic وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مشخصات فوتوالکتریک نشان می دهد که دارای حساسیت عالی 0 71 Lx به نور قابل ملاحظه ای می رساند و یک مواد رسانا مواد رسانا مناسب برای چاپ xerographic است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. By installing two photoelectric encoders on the hob axis and workpiece axis, the zero position signals of photoelectric encoders coincident with each mechanical zero of two axis is reasonably set.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با نصب دو encoders photoelectric بر روی محور عرضی و محور قطعه کار، سیگنال‌های موقعیت صفر همزمان با هر صفر مکانیکی دو محور به طور منطقی تنظیم می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با نصب دو کد کننده فوتوالکتریک در محور حلقوی و محور کار قطعه، صفر موقعیت سیگنال های فوتوالکتریک هماهنگ با هر یک از صفات مکانیکی دو محور منطقی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. It may be a photoelectric converter in the application of exploded piont measuring and film reader. That can greatly enhance the photogrammetry automatization.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ممکن است یک مبدل فتوالکترونیک برای کاربرد of measuring و خواننده فیلم باشد این کار می‌تواند باعث افزایش قابل‌توجه the automatization شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این ممکن است یک مبدل فوتوالکتریک در استفاده از اندازه گیری پینت منفجر شده و خواننده فیلم باشد این امر می تواند تا حد زیادی خودکار سازی اتوماتیک فتوگرامتری را افزایش دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Our photoelectric rotary encoder are professional manufacturer of encoders have seven or eight years of research and production history.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رمزگذار چرخشی فتوالکترونیک ما سازنده حرفه‌ای of هستند که هفت یا هشت سال تحقیق و تاریخچه تولید دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ماژول فلاپی الکتریکی دوار کننده سازنده حرفه ای رمز گذاران دارای هفت یا هشت سال تحقیق و تاریخچه تولید است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Fixed photoelectric detectors on the two reflectors, they produce a pulse signal as reference signal every round.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]detectors Fixed در دو رفلکتور، آن‌ها یک سیگنال پالس را به عنوان سیگنال مرجع در هر دور تولید می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در دو بازتابنده فوتوالکتریک ثابت، آنها یک سیگنال پالس را به عنوان سیگنال مرجع در هر دور تولید می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. According to the method of laser interference, photoelectric detector sends out adjusting-phase signal of current, and laser ultrasonic measurement of displacement was realized.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با توجه به روش تداخل لیزر، ردیاب فتوالکترونیک سیگنال تطبیق فاز جریان را ارسال می‌کند و اندازه‌گیری جابجایی مافوق صوت لیزری تحقق یافته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با توجه به روش تداخل لیزر، آشکارساز فوتوالکتریک سیگنال تنظیم فاز جریان را ارسال می کند و اندازه گیری التراسونیک لیزر جابجایی صورت می گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The error signal is detected by the transmittance photoelectric plethysmograph. An electromagnetic solenoid is adopted for use as the hydraulic actuator.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سیگنال خطا از طریق انتقال سیگنال فتوالکترونیک سیگنال دریافتی تشخیص داده شد یک solenoid الکترومغناطیسی برای استفاده بعنوان محرک هیدرولیکی استفاده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سیگنال خطا توسط pulthysmograph فوتوالکتریک transmittance شناسایی می شود یک solenoid الکترومغناطیسی برای استفاده به عنوان عملگر هیدرولیک استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. An extremely weak photoelectric current examination circuit is designed in view of the stability and the noise problems. The circuit includes the filtering, phase compensation and so on.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک مدار آزمایشی به شدت ضعیف برای بررسی پایداری و مشکلات نویز طراحی شده‌است مدار شامل فیلتر کردن، جبران فاز و غیره است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مدار معاینه فعلی فوتوالکتریک بسیار ضعیف با توجه به مشکلات پایداری و نویز طراحی شده است مدار شامل فیلتر کردن، جبران فاز و غیره است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. It combines computer technology with multichannel photoelectric detection system with spectral sensitivity of CIE standard observers curve.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این روش، تکنولوژی کامپیوتر را با یک سیستم تشخیص چند جانبه با حساسیت طیفی از منحنی‌های استاندارد اقلیدسی ترکیب می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این فناوری کامپیوتری با سیستم تشخیص فوتوالکتریک چند کاناله با حساسیت طیفی منحنی ناظرهای CIE استاندارد ترکیب شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. DDT tube, photoelectric cell, strain gauge and witness board are used to study the transition characteristics of the deflagration to detonation of NEPE propellant slurry in the mixing process.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]لوله DDT، سلول فتوالکترونیک، اندازه‌گیری کرنش و تخته شاهد برای مطالعه مشخصه‌های انتقال of در فرآیند اختلاط مورد استفاده قرار می‌گیرند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]لوله DDT، سلول فوتوالکتریک، سنسور فشار و شاهد هیئت مدیره برای مطالعه ویژگی های انتقال جرقه زدایی به انفجار دوغاب سوختگی NEPE در فرآیند مخلوط استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. He used Planck's ideas to interpret what had proved classically inexplicable in the photoelectric effect.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او از عقاید پلانک برای تفسیر آنچه که ثابت شده در اثر فوتوالکتریک استفاده می‌کرد، استفاده کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او از ایده پلانک برای تفسیر آنچه که در اثر فوتوالکتریک کلاسیک غیر قابل توضیح داده شده است استفاده کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف photoelectric

فتوالکتریک (صفت)
photoelectric
نوری و برقی (صفت)
photoelectric

معنی عبارات مرتبط با photoelectric به فارسی

(فیزیک) سلول فتوالکتریک، فوتوسل، پیل نوری -برقی
خواننده فتو الکتریکی

معنی photoelectric در دیکشنری تخصصی

photoelectric
[برق و الکترونیک] فوتو الکتریک ویژگحی مرتبط با اثرات الکتریکی نور ، مانند گسیل الکترون ، تولید ولتاژ یا تغییر مقاومت ، به هنگام قرار گرفتن در معرض تابش نور . - نور الکتریکی
[برق و الکترونیک] جذب فتو الکتریکی جذب فوتونها در اثر فتو الکتریک .
[برق و الکترونیک] باریکه ساز خودکار فتو الکتریکی ابزاری که به طور خودکار سیگنالهای خطای الکتریکی دقیقی تولید می کند که توابعی از مقدار یا جهت یک جابه جایی زاویه ای هستند . دقت مورد نظر با استفاده از اشکار ساز نوری در مکان چشم آدمی در ابزار نوری اصلی به دست می آید .
[برق و الکترونیک] کاتد فتو الکتریک کاتدی که وظیفه اصلی آن گسیل فتو الکتریکی است.
[شیمی] سلول فتوالکتریک ، فوتوسل ، پیل نورى برقی
[برق و الکترونیک] کنترل ثبات رنگ فتو الکتریکی سیستم کنترل فتو الکتریکی که به صورت رگوله کننده موقعیت طولی برای ماده یا شبکه متحرک عمل می کند . این سیستم رابطه از پیش تعیین شده ای را بین نشانه های ثبات تکرار شدنی به هنگام چاپ رنگهای متوالی حفظ می کند .
[برق و الکترونیک] رنگ سنج فتو الکتریکی رنحگ سنج دارای لامپ خلا نوری یا سلول نوری ، مجموعه ای از فیلترهای رنگی ، تقویت کننده و سنجه نشان دهنده مایعی را که در آن رنگح بسته به ماده تشکیل دهنده به صورت معینی تغییر می کند . تعیین کند .
[برق و الکترونیک] ثابت فتو الکتریک کمیتی که در بسامد تابشی که سبب گسیل الکترونها می شود . ضرب می شود تا ولتاژ جذب شده در فتو الکترونهای آزاد شده را نشان می دهد. این ثابت برابر است با h بر روی e که h پلانگ و e بار الکترون است .
[برق و الکترونیک] کنترل فتو الکتریکی کنترل مدار یا واحدی از دستگحاه در پاسخ به تغییر نور التهابی .
[برق و الکترونیک] جریان فتو الکتریک جریانی از الکترونهای گسیل شده از کاتد لامپ خلا نوری تحت تاثیر نور .
[برق و الکترونیک] کنترل کننده ثابت قطع فتو الکتریکی سیستم کنترل فتو الکتریکی که به عنوان رگوله کننده موقعیت طولی برای ثابت نگهداشتن موقعیت نقطه قطع نسبت به یک الگوی تکرار شونده ، روی جسم متحرک عمل می کند .

معنی کلمه photoelectric به انگلیسی

photoelectric
• pertaining to the electrical effects caused by electromagnetic radiation (esp. visible light)
photoelectric effect
• transfer of energy from light rays that touch the electrons in a substance

photoelectric را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی photoelectric

ebitaheri@gmail.com ٢١:١١ - ١٣٩٨/٠٢/١٣
نوربرقی
|

پیشنهاد شما درباره معنی photoelectricنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی photoelectric
کلمه : photoelectric
املای فارسی : فتلکتریک
اشتباه تایپی : حاخفخثمثزفقهز
عکس photoelectric : در گوگل


آیا معنی photoelectric مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )